Zaznacz stronę

REDS SA: Eco Driving

Aplikacja WWW

REDS SA to młoda spółka oferująca unikalne na skalę Europejską rozwiązania monitoringu zużycia energii w transporcie kolejowym.
Aplikacja Eco Driving to złożony system przetwarzania danych napływających od przewoźników kolejowych, ich agregacji i prezentacji w czytelny sposób umożliwiający dalszą analizę. Eco Driving składa się z wielu modułów, dających wgląd w zużycie energii elektrycznej z różnych ujęć: od pracownika, po typy stosowanych pojazdów. Dzięki wizualizacji danych za pomocą wykresów, można w łatwy sposób śledzić trendy zużycia energii elektrycznej oraz potencjalne oszczędności.